Republika e Kosoves

Ferizaj

Raporti i punës së Drejtorisë së Shërbimeve Publike për vitin 2023

2023/01/23 - 10:21

Raporti i punës së Drejtorisë së Shërbimeve Publike për vitin 2023

Forma e aplikacionit: Raporti i punës së Drejtorisë së Shërbimeve Publike për vitin 2023