Republika e Kosoves

Ferizaj

Raporti i zyrës së auditorit për pasqyrat financiare dhjetor 2017

2018/10/18 - 3:01

Raporti i zyrës së auditorit për pasqyrat financiare dhjetor 2017

Forma e aplikacionit: Raporti i zyrës së auditorit për pasqyrat financiare dhjetor 2017