Republika e Kosoves

Ferizaj

Raporti nga takimi i dytë publik i Kryetarit

2023/12/26 - 3:53

Raporti nga takimi i dytë publik i Kryetarit

Forma e aplikacionit: Raporti nga takimi i dytë publik i Kryetarit