Republika e Kosoves

Ferizaj

Rregullorja komunale për taksa, tarifa, gjoba dhe ngarkesa komunale

2019/02/08 - 3:27

Rregullorja komunale për taksa, tarifa, gjoba dhe ngarkesa komunale

Forma e aplikacionit: Rregullorja komunale për taksa, tarifa, gjoba dhe ngarkesa komunale