Republika Kosovo

Uroševac

Zapisnik sa javne rasprave o Opštinskom akcionom planu za socijalne usluge za 2024-2026

2023/11/07 - 1:46

Zapisnik sa javne rasprave o Opštinskom akcionom planu za socijalne usluge za 2024-2026

Oblik aplikacije: Zapisnik sa javne rasprave o Opštinskom akcionom planu za socijalne usluge za 2024-2026