Republika e Kosoves

Ferizaj

Arbnore Salihu

Partia Demokratike e Kosovës