Republika e Kosoves

Ferizaj

Balton Dërguti

U lind me 26 gusht 1983 në Ferizaj, Komuna e Ferizajt. Shkollën fillore e kreu në vendlindje ndërsa të mesmen, gjimnazin në Ferizaj. Ka mbaruar studimet në Universitetin e Prishtinës/Fakulteti Ekonomik.

Baltoni ka punuar si gazetarë për afër 10 vite, poashtu ka qenë shef i Kabinetit të ish-Kryetarit të Ferizajt si dhe anëtarë  i Kuvendit të Komunës së Ferizajt për katër vite.

Ka afër 10 vite që merret edhe me menaxhimin e ndërmarrjes “APP” sh.p.k, pronar i së cilës është ai.

Drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik, erdhi si rezultat i koalicionit në mes të Iniciativës Qytetare “Ne mundemi” dhe Kryetarit të Komunës së Ferizajt Agim Aliu.

Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve.