Republika e Kosoves

Ferizaj

Elbasan Osmani

Partia Demokratike e Kosovës