Republika e Kosoves

Ferizaj

Erëza Hashani

Partia Demokratike e Kosovës