Republika e Kosoves

Ferizaj

Besnik Berisha

Datëlindja :     06.01.1964

Arsimimi :       Fillore “Gjon Sereci” Mesme Biologji-Kimi, Diplomimi 1990 Universiteti Prishtines

2013 Master në Ekonomi

Përvoja e punës :

1989 – 1994  Mësimdhënës në Shkollën e Mesme :”Jeta e Re” dhe “Zenel Hajdini”

1998 – 1999   Pjestarë i UÇK-së, në radion “Kosova e Lirë” dhe Agjencinë e lajmeve “Kosovapress”

1999 – 2004  Drejtor i Radiotelevizionit “Festina” – Ferizaj

2004 – 2010 Udhëheqës i QRA – Ferizaj

2010 – 2012 Drejtor i Departamentit për Prodhimin e Dokumenteve , MPB

2013 – 2016 Menaxher i Prodhimit të Dokumenteve në DPD-MPB

2017 –   Drejtor i Shëndetësisë , KK Ferizaj

2019 –  Zv. Minister i Punes dhe Mireqenies Sociale

2020 – Këshilltar politik i Zv.Kryeministrit

2021  – Drejtor i Administratës  Ferizaj

Gjuhët :

Shqip – amtare

,serbisht – mirë,

anglisht – elementare

Shkathtësitë kompjuterike: Word, Exel, PowerPoint etj

Natyra: i përgjegjshëm, objektiv, kreativ, komunikativë.