Republika e Kosoves

Ferizaj

Feriz Sejdiu

Partia Demokratike e Kosovës