Republika e Kosoves

Ferizaj

Ismajl Sejdiu

Data e lindjes: 01.05.1986

Adresa e banimit: Ferizaj