Republika e Kosoves

Ferizaj

Naser Beqiri

Data e lindjes: 08.05.1972

Adresa e banimit: Ferizaj