Republika e Kosoves

Ferizaj

Sadat Ismajli

Partia Demokratike e Kosovës