Republika e Kosoves

Ferizaj

Shqipe Jashari Ramadani

Data e lindjes: 31.12.1991

Adresa e banimit: Ferizaj