Republika e Kosoves

Ferizaj

Verona Isaki

Data e lindjes: 12.07.1997

Adresa e banimit: Ferizaj