Republika e Kosoves

Ferizaj

Sylejman Metushi

Partia Demokratike e Kosovës