Republika e Kosoves

Ferizaj

Zekir Bytyqi

Datëlindja: 16 shkurt 1988

Adresa: Mirosalë, Ferizaj

Arsimimi: Ekonomist i diplomuar – Fakulteti Ekonomik

Teknik i Kontabilitetit-SCCAK

Histori e Punës: Ka punuar në kompanin Elkos Group Sh.p.k., në pozitën menaxher marketi në ETC Viti nga 2011 deri në vitin 2015.

Pastaj ka punuar në nje periudhë të shkurtur si menaxher në ETC Ferizaj, dhe për të vazhduar tutje si udhëheqës i financave deri në vitin 2018.

Gjuhët: 

Shqip – amtare

Anglisht – mirë

Shkathtësitë Kompjuterike: Microsoft Office etj.

Natyra: Objektivë, i përgjegjegjeshëm, ambicioz, bashkëpunues.