Republika e Kosoves

Ferizaj

Strategjia komunale për Personat me Aftësi të Kufiyuar në Komunën e Ferizajt dhe Plani i veprimit

2019/01/21 - 1:46

Forma e aplikacionit: Strategjia komunale për Personat me Aftësi të Kufiyuar në Komunën e Ferizajt dhe Plani i veprimit