Republika e Kosoves

Ferizaj

Strategjia për Informim dhe Komunikim 2021 – 2023

2021/01/06 - 9:22

Strategjia për  Informim dhe Komunikim 2021 – 2023

Forma e aplikacionit: Strategjia për Informim dhe Komunikim 2021 – 2023