Republika e Kosoves

Ferizaj

Thirrje publike e Teatrit “Adriana Abdullahu” për projektet e shfaqjeve teatrore për vitin 2021

2021/01/12 - 11:08

Thirrje publike e Teatrit “Adriana Abdullahu” për projektet e shfaqjeve teatrore për vitin 2021

Forma e aplikacionit: Thirrje publike e Teatrit “Adriana Abdullahu” për projektet e shfaqjeve teatrore për vitin 2021