Republika e Kosoves

Ferizaj

Vendim për anulimin e pjesshëm te vendimit nr 01.nr 150 te datës 05.11.2018

2023/09/19 - 8:14

Vendim për anulimin e pjesshëm te vendimit nr 01.nr 150 te datës 05.11.2018

Forma e aplikacionit: Vendim për anulimin e pjesshëm te vendimit nr 01.nr 150 te datës 05.11.2018