Republika e Kosoves

Ferizaj

Vendim për shpalljen e rezultateve të pranimit sipas konkursit

2022/01/12 - 2:33

Forma e aplikacionit: Vendim për shpalljen e rezultateve të pranimit sipas konkursit