Republika e Kosoves

Ferizaj

Vendimet preliminare të Drejtorisë së Pronës, Gjeodezisë dhe Kadastrit

2019/01/21 - 3:36

Vendimet preliminare të Drejtorisë së Pronës, Gjeodezisë dhe Kadastrit

Forma e aplikacionit: Vendimet preliminare të Drejtorisë së Pronës, Gjeodezisë dhe Kadastrit