Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Drejtori

 

Emri dhe Mbiemri: Nurije Fazliju
Data e lindjes: 28.11.1970
Vendi i lindjes: Bor


E-mail: Nurije.Fazliu@rks-gov.net
Mob: 045-402-694
VOIP: 038-200-40508


Shkollimi:
Studimet: Fakulteti Juridik  i përfunduar 1995, ka të përfunduara shumë trajnime profesionale në fusha të ndryshme dhe ka qenë pjesëmarrëse në dy vizita studimore të mbajtura njëra në  Bruksel, me temë: “Vetëqeverisja Lokale në Qytetet e Shteteve të Bashkimit Evropian” dhe tjetra në Norvegji në qytetin e Oslos dhe Lilihamer ku tema kryesore ka qenë: “Fuqizimi i pozitës së gruas në pozita vendimmarrëse”.
Gjuhët e zotuara: Shqip, Serbisht, Anglisht
Aftësitë Kompjuterike: Word , Excel, Power Point, etj.

Përvoja e punës

2003 – 2012 Përkthyes shqip – serbisht dhe anasjelltas;
2012 – 2014 Zyrtare për Infrastrukturë Ligjore dhe Zyrtare për Integrime Evropiane;
2014 – 2017 Drejtore e Drejtorisë së Administratës &
Ushtrues Detyre e Drejtorisë së Administratës deri më datë 01.09.2017
Zyrtare e Lartë për Integrime Evropiane deri më 06.11.2017;
Nga data 06.11.2017 emërohet Drejtore e Drejtorisë së Administratës.