Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Drejtori

 

Emri dhe Mbiemri: Amir Bullatovci
Data e lindjes: 01.10.1985
Vendi i lindjes: Prishtinë


E-mail: amir.bullatovci@rks-gov.net 

Mob:  044/777-586
VOIP: 038/ 200 40 551