Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Drejtori


Emri dhe Mbiemri: Islam Shabani
Data e lindjes: 10.06.1958
Vendi i lindjes: Sllatinë e Madhe – Fushë-Kosovë


E-mail: islam.shabani@rks-gov.net
Mob: 044/ 234-770
VOIP: 038/ 200-40539


Shkollimi:
Shkollën Fillore e kreu në  vendlindje – Sllatinë të Madhe
Gjimnazin Matematikor në Prishtinë (gjenerata e parë);
Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore – Dega e Kimisë e kreu më 25.10.1980;

Gjuhët e zotuara: Shqip, serbisht, anglisht
Aftësitë Kompjuterike: Work, Excel, Power Point


Përvojat e punës:

1981 – 1982 Profesor në SHM  “Ali Sokoli” në Prishtinë;
1982 – 1987 Profesor në SHM “Skënderbeu” në Drenas;
1987 – 1988 Profesor në SHM “Hoxhë Kadri Prishtina” në Prishtinë;
1989 – 2001 Drejtor i SHF “Bajram Curri” në Sllatinë të Madhe;
2001 – 2003 Bashkëpunëtor i Ambientit në Komunën e Fushë-Kosovës;
2004 – 2007 Drejtor i Shërbimeve Publike në Komunën e Fushë-Kosovës;
2008 – deri më sot Drejtor i Arsimit në Komunën e Fushë Kosovës;
Dy herë është zgjedhur Këshilltar Komunal, më 2000 dhe 2004;
Është i martuar dhe ka tre fëmijë;
Jeton në  Sllatinë të Madhe.