Republika e Kosoves

Fushë KosovëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Shënjëzimi horizontal dhe vertikai i rrugëve në Fushë Kosovë dhe fshatra
612-24-4201-5-2-1
30-04-2024 20-05-2024 Detajet
Ndertimi dhe rregullimi i trotuarit në rrugët e Fushë Kosovës
612-24-4423-5-2-1
08-05-2024 27-05-2024 Detajet
Riparimi i rrugëve të asfaltuara në Fushë Kosovë dhe fshatra
612-24-3720-5-2-1
18-04-2024 08-05-2024 Detajet
Furnizim me dhurata për nevojat e Komunës së Fushë Kosovës
612-24-4130-1-3-6
26-04-2024 07-05-2024 Detajet
Asfaltimi i rrugës Naser Sekiraqa- segmenti 2
612-24-4491-5-2-1
09-05-2024 30-05-2024 Detajet
Furnizim me dokumentacione Shëndetësore për nevojat e QKMF-së
612-24-3975-1-2-1
24-04-2024 13-05-2024 Detajet
Furnizim me filma të rëntgenit për nevojat e QKMF-së
612-24-3560-1-2-1
15-04-2024 02-05-2024 Detajet
Angazhimi i një eksperti të jashtëm për hartimin e rregullores për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve te punës në Administratën Komunale
612-24-4838-2-3-6
20-05-2024 23-05-2024 Detajet
Asfaltimi i rrugëve në fshatrat e Komunës së Fushë Kosovës
612-24-4038-5-2-1
25-04-2024 16-05-2024 Detajet