Republika e Kosoves

Fushë KosovëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Vendosja e shenjëzimit (informimit) në objektin e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare
612-23-11361-1-2-1
19-10-2023 17-11-2023 Detajet
Pastrimi dhe eleminimi i deponive të egra
612-23-12126-2-2-1
03-11-2023 23-11-2023 Detajet
Asfaltimi i rrugëve në fshatra
612-23-11158-5-2-1
16-10-2023 02-11-2023 Detajet
Punimi i rrjetit të kanalizimit për ujërat e zeza (fekale) në fshatin Sllatinë e Madhe
612-23-10061-5-1-1
26-09-2023 07-11-2023 Detajet
Mirëmbajtja e ndriçimit publik në Komunën e Fushë Kosovës
612-23-11519-2-2-1
23-10-2023 10-11-2023 Detajet
Sinjalizimi i rrugëve të Komunës së Fushë Kosovës
612-23-11679-5-2-1
26-10-2023 15-11-2023 Detajet
Furnizim me toner për printer,pjesë të imëta dhe letër rollne për sistemin e-pasurisë
612-23-12720-1-3-6
16-11-2023 27-11-2023 Detajet
Punimi i rrjetit të kanalizimit për ujërat e zeza (fekale) në fshatin Sllatinë e Madhe
612-23-10681-5-1-1
05-10-2023 13-11-2023 Detajet
Furnizim me lëndë djegëse - pelet
612-23-11870-1-2-1
30-10-2023 16-11-2023 Detajet
Punimi i kolektorit për ujëra të zeza dhe atmosferike
612-23-11083-5-1-1
16-10-2023 23-11-2023 Detajet
Furnizim me veshmbathje për punëtorët e Drejtorisë së Inspektoratit
612-23-12560-1-3-6
13-11-2023 22-11-2023 Detajet
Furnizim me auto vetura per nevojat e Administrates Komunale
612-23-11448-1-2-1
20-10-2023 10-11-2023 Detajet
Digjitalizimi i sallës së Kuvendit në objektin e Komunës
612-23-12526-2-3-6
10-11-2023 20-11-2023 Detajet
Furnizim me material stomatologjik
612-23-11680-1-2-1
26-10-2023 15-11-2023 Detajet
Ndërtimi i objektit publikë me karakter shoqëror në fshatin Henc
612-23-11522-5-2-1
23-10-2023 13-11-2023 Detajet
Renovimi i shkollës së Mesme Ekonomike Hoxhë Kadri Prishtina në Fushë Kosovë - Aneks
612-23-11810-5-3-5
21-11-2023 09-11-2023 Detajet