Republika e Kosoves

Fushë KosovëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Vendosja e ndriçimit publik
612-22-5889-5-2-1
16-06-2022 06-07-2022 Detajet
Mirëmbajtja e ndriçimit publik
612-22-6363-2-2-1
27-06-2022 19-07-2022 Detajet
LOT I- Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Sllatin e Madhe , Sllatin e Vogel,Henc dhe Harilaq. LOT II-Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Bardh i Madhe, Bardh i Vogel, Graboc, Pomozotin dhe Kuzmin. LOT III- Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Miradi e Eperme,Miradi e Poshtme,Vragoli, Nakarad dhe Lismir.
612-22-6133-5-2-1
23-06-2022 12-07-2022 Detajet
LOT I- Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Sllatin e Madhe , Sllatin e Vogel,Henc dhe Harilaq. LOT II-Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Bardh i Madhe, Bardh i Vogel, Graboc, Pomozotin dhe Kuzmin. LOT III- Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Miradi e Eperme,Miradi e Poshtme,Vragoli, Nakarad dhe Lismir.
612-22-6133-5-2-1
23-06-2022 12-07-2022 Detajet
Renovimi i objektit të Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare
612-22-6509-5-2-1
30-06-2022 21-07-2022 Detajet
Ndërtimi -vendosja e kubëzave në troturet e territorit të Komunës së Fushë Kosovës
612-22-5838-5-2-1
15-06-2022 05-07-2022 Detajet
Punimi i rrjetit të kanalizimit për ujëra e zeza dhe ujëra atmosferike ne rrugen Tahir Zemaj
612-22-6291-5-2-1
27-06-2022 14-07-2022 Detajet
Ndërtimi i urave në Fushë Kosovë,Henc,Sllatinë e Vogël dhe Pomozotin
612-22-5955-5-2-1
17-06-2022 07-07-2022 Detajet