Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Detajet e Tenderit

Vendosja e shenjëzimit (informimit) në objektin e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare
612-23-11361-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
19-10-2023
Data e mbylljes së tenderit:
17-11-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-10-19T00:43:00
Vlera e kontratës:
15000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Vendosja e shenjëzimit (informimit) në objektin e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare 15000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Violeta Mirena B.I. Vendosja e shenjëzimit (informimit) në objektin e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare 7275.25 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik APRINT GROUP SH.P.K.; PROAKTIV ONE L.L.C. Vendosja e shenjëzimit (informimit) në objektin e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare 13798 EUR