Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Detajet e Tenderit

Riparimi i rrugëve të asfaltuara në Fushë Kosovë dhe fshatra
612-24-3720-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
18-04-2024
Data e mbylljes së tenderit:
08-05-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-04-18T00:39:00
Vlera e kontratës:
207974 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Riparimi i rrugëve të asfaltuara në Fushë Kosovë dhe fshatra 207974 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
"Valdrini" sh.p.k Riparimi i rrugëve të asfaltuara në Fushë Kosovë dhe fshatra 202000 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik INTEGRAL Sh.p.k.; Company Zuka Commerce Sh.p.k. Riparimi i rrugëve të asfaltuara në Fushë Kosovë dhe fshatra 178800 EUR