Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Drejtori


Emri dhe Mbiemri: Ramadan Jashanica
Data e lindjes: 10.03.1965
Vendi i lindjes: Bardh i Madh – Fushë-Kosovë


E-mail: ramadan.jashanica@rks-gov.net
Mob: 044/ 151-388
VOIP: 038/ 200-40521


Shkollimi:
Shkolla e Lartë Komerciale – Pejë, titulli i fituar ‘Komercialist i Diplomuar’, 1986.
Gjuhët e zotuara: Shqipe, serbe dhe gjermane
Aftësitë Kompjuterike: Word, Exel, Power Point, SIMFK, etj.


Përvojat e punës:
1985 – 1986 Komercialist në Kooperativën Bujqësore “Përparimi” – Sllatinë e Madhe;
1987 – 1993 Shef i Kontabilitetit në Kooperativën Bujqësore “Përparimi” – Sllatinë e Madhe;
1993 – 1995 Shef i Kontabilitetit në Kooperativën Bujqësore “Përparimi” – Bardh i Madh
1995 – 1999 Migrimi në Gjermani
1999 – 2000 Shef i Degës së Tatimeve në nivel komunal Fushë-Kosovë
2000 – 2008 Shef i Financave në Komunën e Fushë-Kosovës
2008 – deri më sot Drejtor i Ekonomisë, Buxhetit dhe Financave në Komunën e Fushë-Kosovës