Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Ftesë për debat publik – Regjistrimi i popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave

2023/11/15 - 3:40

Forma e aplikacionit: Ftesë për debat publik – Regjistrimi i popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave