Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Ftesë për pjesëmarrje në diskutim publik – Hartimi i Hartës Zonale për Komunën e Fushë-Kosovës – Drafti i parë i punës

2018/06/07 - 10:18

Forma e aplikacionit: Ftesë për pjesëmarrje në diskutim publik – Hartimi i Hartës Zonale për Komunën e Fushë-Kosovës – Drafti i parë i punës