Republika e Kosoves

Fushë Kosovë


Datë: 21.05.2018
NJOFTIM PËR PJESËMARRJE NË DISKUTIM PUBLIK PËR “TAKSËN ADMINISTRATIVE DHE TARIFËN RREGULLUESE PËR RRITJEN E DENSITETIT TË INFRASTRUKTURËS PËR LËSHIMIN E LEJEVE NDËRTIMORE PËR VITIN 2018”. Linku


Datë: 17.04.2018
NJOFTIM PËR PJESËMARRJE NË DISKUTIM PUBLIK PËR PROJEKT-RREGULLOREN PËR TARIFA NGARKESA DHE GJOBA KOMUNALE. Linku