Republika e Kosoves

Fushë Kosovë


Datë: 17.04.2018
NJOFTIM PËR PJESËMARRJE NË DISKUTIM PUBLIK PËR PROJEKT-RREGULLOREN PËR TARIFA NGARKESA DHE GJOBA KOMUNALE. Linku