Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Konkurs për pranim të anëtarëve nga OJQ-të në Komitetin Komunal Veprues

2018/09/11 - 4:04

Forma e aplikacionit: Konkurs për pranim të anëtarëve nga OJQ-të në Komitetin Komunal Veprues