Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Numra Emergjent

INSTITUCIONI ADRESA KONTAKTI
QKMF

(Qenda Kryesore e Mjekësisë Familjare)

Rr.Bedri Pejani, Nr.9,
12000 Fushë Kosovë,
Republika e Kosovës
+383 (0)38 535 879
INSTITUCIONI ADRESA KONTAKTI
POLICIA – FUSHË KOSOVË Rr. Hashim Hajdini, Nr.83,
12000 Fushë Kosovë,
Republika e Kosovës
+383 (0)38 535 812
INSTITUCIONI ADRESA KONTAKTI
               ZJARRFIKËSIT Rr.Vëllezërit Fazliu,
10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës
+383 (0)38 548 005;

193

INSTITUCIONI ADRESA KONTAKTI
   NDIHMA E SHPEJTË – Prishtinë                  // +383 (0)38 500 094
+383 (0)38 542 404

 

INSTITUCIONI : QKMF (Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare) – Fushë Kosovë
ADRESA              : Rr. “Bedri Pejani”, Nr.9, 12 000 Fushë Kosovë, Republika e Kosovës
KONTAKTI         : +383 (0) 38 535 879