Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Aktivitete të shumta në kuadër të fushatës 16 Ditëshe të Aktivizmit – Ditës Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Gruas

2021/12/24 - 9:39

Gjatë kësaj fushate janë organizua takime informuese me nxënësit e shkollave të mesme dhe nxënësit e klasave të nënta të shkollave filloresi dhe është bë shpërndarja e kalendarëve dhe posterave.

Pjesë e kësaj kampanje ka qenë edhe organizimi i punëtorisë dy ditore me temë “Promovimi i Mekanizmit Kundër Dhunës në Familje”  me Grupin e grave Avokues për Barazi Gjinore (GABGJ) si dhe me organizata nga shoqëria civile.