Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Donacion për Drejtorinë Komunale të Arsimit

2020/06/17 - 3:38

Ndërmarrja SHPK “KIGA” në Fushë-Kosovë, i dorëzoi si donacion DKA në Fushë-Kosovë, 400 maska dhe një termometër dixhital, si ndihmë e cila do të përdoret për nxënësit dhe shkollat fillore dhe të mesme në Fushë-Kosovë .

Materialin e pranoi drejtori i DKA –së në Fushë-Kosovë z.Islam Shabani.

Në kohën kur po përballemi me pandeminë COVID-19, kjo është një ndihmë shumë e duhur dhe shumë e vlefshme për shkollat tona.

Në emër të Komunës së Fushë-Kosovës dhe të DKA në Fushë-Kosovë, falënderojmë z.Ismajl Shabani nga Sllatina e Madhe për këtë dhuratë shumë të rëndësishme.