Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale – Fushë Kosovë

2023/03/16 - 11:35

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale – Fushë Kosovë

Qendra për Punë Sociale

                                                                                            Njoftim

 

Njoftohen të gjithë shfrytëzuesit e ndihmës sociale – që janë përfitues pranë Qendrës për Punë Sociale se nga muaji Prill, pagesat do të dalin në llogaritë personale te Bartësit e Lëndës, andaj obligohen gjithë familjet që janë përfitues ta bëjnë hapjen e xhirollogarive personale në cilën do Bankë, dhe konfirmimet ti sjellin tek Zyrtarët e QPS-së

Afati është deri më 20.03.2023

Zyrtarët e QPS-së kanë bë njoftimin te shfrytëzuesit përmes thirrjeve telefonike por në mënyrë që të mos mbetet askush pa u informuar, ofruam  mundësinë që edhe përmes web-faqes së Komunës ta bëjmë këtë njoftim.

Drejtori i QPS-së z.Abaz Xhigoli