Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Formalizimi i punësimit – Njoftim nga ATK – Administrata Tatimore e Kosovës

2022/05/13 - 10:45

Administrata Tatimore e Kosovës  ju mundëson të gjithë të punësuarve që përmes veglës elektronike,  në kohë reale ta verifikojnë vetën nëse janë të regjistruar nga punëdhënësi, si dhe mundësia tjetër për denoncim ne rast se nuk janë të regjistruar.

Linku: https://apps.atk-ks.org/regemployer

Ftojmë të gjithë të punësuarit që ti bashkohen kampanjës së ATK-së, duke shfrytëzuar këtë aplikacion, pasi që vetëm në këtë mënyrë do të arrijmë që t’i zbusim statistikat e punëtorëve të pa formalizuar, duke mundësuar realizimin e të drejtës tuaj për një të ardhme me një pensionim të sigurtë.