Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Kërkesë nga Komuna e Fushë-Kosovës për rishqyrtimin e vendimit “Caktimi i lokacionit për ndërtimin e objektit për ruajtjen e përkohshme të mbeturinave të rrezikshme”

2018/10/17 - 12:27