Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Përfundon projekti për rregullimin e varrezave të dëshmorëve në Fushë-Kosovë

2018/10/11 - 3:31

Drejtoria e Shërbimeve Publike ka përfunduar projektin për rregullimin dhe mirëmbajtjen e varrezave të dëshmorëve në Fushë-Kosovë, pjesë e të cilit ka qenë edhe rregullimi i trotuarit, rregullimit të platesë, punët e lapidarit, ndriçimi dhe rrethoja.