Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Thirrja e tretë publike për mbeshtetje financiare të projekt propozimeve të OJQ-ve në fushën e DKRS – 2023

2023/09/06 - 10:38

Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt-propozimeve dhe programeve të organizatave jo-qeveritare në Komunën e Fushë-Kosovës.

Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Komunën e Fushë-Kosovës u bën thirrje të gjitha organizatave jo-qeveritare të regjistruara në divizionin e OJQ-ve që veprimtaritë e tyre i zhvillojnë në Komunën e Fushë-Kosovës, të aplikojnë për mbështetje financiare. Në vazhdim janë dokumentet relevante që lidhen me këtë thirrje publike:

Thirrja Publike, kriteret dhe sqarimet e nevojshme për aplikim: shkarko këtu

Formulari – Përshkrimi i Projekt-Propozimit për OJQ: shkarko këtu

Formulari – Përshkrimi i Projekt-Propozimit për Botim Libri: shkarko këtu

Formulari – Përshkrimi i Projekt-Propozimit për Individ: shkarko këtu

Formulari 2 – Forma e Buxhetit: shkarko këtu

Vendimi i thirrjes publike. shkarko këtu