Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare për projektet e OJQ-ve në DKRS

2020/06/22 - 12:12

Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt-propozimeve dhe programeve të organizatave jo-qeveritare të regjistruara në Komunën e Fushë-Kosovës.

Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Komunën e Fushë-Kosovës u bën thirrje të gjitha organizatave jo-qeveritare të regjistruara në Republikën e Kosovës, të cilat veprimtarinë e vet e zhvillojnë në komunën e Fushë-Kosovës, të aplikojnë për mbështetje financiare për projekt-propozimet. Në vazhdim janë dokumentet relevante që lidhen me këtë thirrje publike:

Thirrja Publike, kriteret dhe sqarimet e nevojshme për aplikim. shkarko këtu

Formulari 1 – Përshkrimi i Projekt-Propozimit. shkarko këtu

Formulari 2 – Forma e Buxhetit. shkarko këtu

Vendimi i thirrjes publike. shkarko këtu