Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Vizita në lagjet e Komuniteteve në Fushë-Kosovë

2022/11/24 - 1:27

Me ftese të OJQ Multiethnic Culture of Kosovo MCK, Nënkryetari i Komunes se Fushë-Kosovës, Fadil Krasniqi, se bashku me Drejtorin të Drejtorisë për Shërbime Publike në Komunën e Fushë-Kosovës z. Maliq Berisha. pas vizites në lagje ata biseduan për planet dhe projektet e komunës për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian, si për ujësjellësin e ri, ndriçimin, renovimin e një stadiumi të vogël, problemin e ndërtimit të shtëpive, diskriminimin dhe probleme të tjera.

Pjesë e kësaj vizite ishin edhe Kryesuesi i Asamblesë komunle në Fushë-Kosovë, Ali Ismaili, Zv. Asamblesë komunle në Fushë-Kosovë, Bashkim Krasniqi dhe Asambesiten, Qendresa Ademi, biseduam për planet dhe projektet e komunës për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian, si për ujësjellësin e ri, ndriçimin, renovimin e një stadiumi të vogël, problemin e ndërtimit të shtëpive, diskriminimin dhe probleme të tjera.

Projekti “Së bashku kundër diskriminimit – Bëhu zëri im” zbatohet nga OJQ Multiethnic Culture of Kosovo si pjesë e skemës së grantëve Kujtim Veseli e cila mbështetet nga konzorciumi i organizatave Voice of Roma, Ashkali and Egyptians dhe Terre des hommes – Kosovo dhe financohet nga fondacioni HEKS.