Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Periudha e aplikimit/regjistrimit për votim përmes Postës ———– 13 Janar – 21 Janar 2021

2021/01/12 - 10:30

Forma e aplikacionit: Periudha e aplikimit/regjistrimit për votim përmes Postës ———– 13 Janar – 21 Janar 2021