Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Shtojca 11 – Njoftim publik mbi aplikimin për kushte të ndërtimit – Modeli objekti D3

2018/05/08 - 9:44

Forma e aplikacionit: Shtojca 11 – Njoftim publik mbi aplikimin për kushte të ndërtimit – Modeli objekti D3