Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Sistemi i Vrojtimit të Lejeve Ndërtimore – Janar-Nëntor 2021

2021/11/18 - 3:31

Forma e aplikacionit: Sistemi i Vrojtimit të Lejeve Ndërtimore – Janar-Nëntor 2021