Republika Kosovo

Kosovo Polje

Obavestenje

2019/01/25 - 3:56

Za gradjane opstine Kosovo Polje

Obavestavaju se gradjani opstine Kosovo Polje da od dana 25.01.2019 pocelo je javno objavljivanje zonske mape opstine Kosovo Polje.

Oglas je otvoren na holu opstine blizu sale skupstine opstine, prvi sprat, i trajace do 25  februara 2019.

Prezentiranje mapa vrsi se od sluzbenika direkcije pocevsi od:

900 (1200 – 1300  pauza) do 1500

Napomene i sugestije mozete uraditi napismeno u direkciji ili na dve elektronske adrese: antigona.sahiti@rks-gov.net    i  info@insi-ks-com

Veza sa dokumentima: https://kk.rks-gov.net/fushekosove/urbanizem/shpallje-publike-e-hartes-zonale-2018-2026/