Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Thirrje publike për formim të komisionit vlerësues të projekt-propozimeve në DSHMS

2022/03/04 - 10:19

Forma e aplikacionit: Thirrje publike për formim të komisionit vlerësues të projekt-propozimeve në DSHMS