Republika e Kosoves

Gjakovë

Statuti i Komunes së Gjakovës 2022

Statuti i Komunës së Gjakovës 2010

Statuti i QKMF Gjakovë